ŠKOLENIA A VZDELÁVANIE

ŠKOLENIA A VZDELÁVANIE

V kurzoch Prvej pomoci a pre vodičov dokážeme pre vašich zamestnancov v spolupráci s našim zmluvným partnerom pripraviť pomocou profesionálov v danej oblasti zaujímavé a pútavé školenie, obsahom ktorého sú činnosti, ktoré môžu pomôcť záchrane života na pracovisku, pri autonehode i v rodine.

Školenie Prvej pomoci

Naučíme vás nezaváhať v situáciách, kedy doslova sekundy rozhodujú o živote človeka. Vďaka našim kurzom môže každý získať zručnosti potrebné na to, aby v prípade potreby vedel pomôcť.

Kurzy Prvej pomoci organizujeme ako školenia zo zákona k výkonu povolania.

Školenie vodičov „referentských“ vozidiel

Zamestnávateľ je povinný pravidelne (min. 1 x za 24 mesiacov), preukázateľne a zrozumiteľne oboznamovať každého zamestnanca s právnymi a ostatnými predpismi na zabezpečenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci vodiča.

NAJBLIŽŠIE TERMÍNY ŠKOLENÍ PRVEJ POMOCI

Školenie prvej pomoci v Bratislave 15.11.2019 - Hotel Medium INN

Mám záujem o školenie v tomto termíne

Cena bez DPH.