ONLINE ŠKOLENIA

Komplexnosť

Povinné školenia pre zamestnancov a nadriadených – Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci (BOZP), Ochrana pred požiarom (OPP), Školenia pre vodičov. Vypracovanie a pravidelná aktualizácia dokumentácie. Komplexné školenia pre profesionálny rast zamestnancov.

Pružnosť

Internetové (Online) školenia pre zamestnancov a nadriadených. Už nemusíte volať BOZP a PO technika na preškolenie zamestnancov. Podklady a materiály si zamestnanci naštudujú, realizujú Online test, systém vytvori pdf certifikát.

Odbornosť

Máte podporu najlepších odborníkov z branže. Odbornú časť uvedených Online školení vytvorili profesionáli, ktorí majú v týchto oblastiach dlhoročné skúsenosti. Naše odborné znalosti a profesionalita sú predpokladom dlhodobej úspešnej spolupráce v oblasti Online kurzov.

Efektivita

Poskytneme Online školenia začínajúcej firme, ako aj úspešnej spoločnosti za výhodných podmienok. Vďaka Online kurzom ušetríte náklady na cestovné zamestnancov alebo školiteľov, ktoré sú vždy významnou položkou v rámci nákladov školení.

Online kurz BOZP pre zamestnancov

Obsah kurzov BOZP na základe platnej legislatívy Zákona č.124/2006 Zb.

9,50 €
bez DPH

Online kurz BOZP pre vedúcich zamestnancov

Obsah kurzov BOZP na základe platnej legislatívy Zákona č.124/2006 Zb.

9,50 €
bez DPH

Online kurz OPP pre zamestnancov

Obsah kurzov OPP na základe platnej legislatívy Zákona č.314/2001 Zb.

9,50 €
bez DPH

Online kurz OPP pre vedúcich zamestnancov

Obsah kurzov OPP na základe platnej legislatívy Zákona č.314/2001 Zb.

9,50 €
bez DPH

Online kurz BOZP pre vodičov firemných (“referentských”) motorových vozidiel

Obsah kurzu BOZP na základe platnej legislatívy Zákona č.124/2006 Zb.

9,50 €
bez DPH

English

Vyššie uvedené kurzy v Anlickom jazyku?

Ponúkame vám všetky vyššie uvedené online kurzy aj v anglickom jazyku.