GDPR počas Korona krízy

Ako riešiť GDPR počas korona krízy? 10 najčastejších otázok       1 – Môžem testovať svojich zamestnancov?   Ako zamestnávateľ môžete zabezpečiť na vlastné náklady testovanie na Vašej prevádzke (za splnenia podmienok zabezpečenia testovania oprávnenými osobami), avšak len na báze dobrovoľnosti.   2 – Môžem zamestnanca donútiť sa zúčastniť testovania?   Ako zamestnávateľ môžete…