Povinné školenie Prvej pomoci

Komplexné služby

Využite široké portfólio našich služieb, ktoré realizujeme prostredníctvom spoločností MG Business Services a MG Pracovná Zdravotná Služba.
Pracovná zdravotná služba - Komplexné služby

Pracovná zdravotná služba

Zdravotný dohľad (formou Pracovnej zdravotnej služby – PZS) prináša zamestnávateľovi istotu, že pracovné podmienky v jeho spoločnosti vyhovujú zákonným normám, resp. že jeho zamestnanci spĺňajú zdravotné predpoklady pre kvalitný výkon danej práce.

Bezpečnosť ochrany zdravia pri práci - Komplexné služby

Bezpečnosť ochrany zdravia pri práci

Formou outsourcingu Vám ponúkame bezpečnostnotechnickú službu (BTS) v zmysle § 22 zák. č. 124/2006 Z.z., v znení neskorších predpisov s pravidelným výkonom na Vašich pracoviskách, zabezpečíme komplexnú dokumentáciu BOZP a školenia pre Vašich zamestnancov.

Protipožiarna ochrana - Komplexné služby

Ochrana pred požiarmi

Formou outsourcingu Vám ponúkame realizáciu protipožiarnej ochrany v zmysle zákona č.314/2001 Z.z., s cieľom viditeľného zníženia ohrozenia pred požiarom s pravidelným výkonom na vašich pracoviskách, zabezpečíme komplexnú dokumentáciu OPP, zápisy do požiarnej knihy a realizáciu školení.

Ochrana osobných údajov - Komplexné služby

Ochrana osobných údajov

Ponúkame Vám komplexné spracovanie dokumentácie podľa zákona č.18/2018 Z.z., vypracovanie bezpečnostného projektu ochrany osobných údajov, spracovanie interných smerníc pre ochranu osobných údajov a aktualizáciu dokumentácie v zmysle zákona č.18/2018 Z.z.

Garancia spokojnosti

LICENCIA PZS

Oprávnanie vydané ÚVZ SR pre poskytovanie pracovnej zdravotnej služby pre rizikové kategórie 1 a 2, číslo oprávnenia OPPL/8777/28253/2015

LICENCIA AMBULANCIE

Oprávnenie vydané Odborom zdravotníctva Prešovského samostatného kraja s číslom licencie na ambulanciu 04822/2015/OZ-HAL

SCHVÁLENIE KURZU

Schvalenie akreditovaneho kurzu Prvej pomoci nasho partnera (Rescue Academy) Min. zdravotníctva pod číslom Z15887-2012 – OZdV

NAŠE SKÚSENOSTI

Máme tím skúsených odborníkov s dlhoročnými skúsenosťami. Využijeme ich aj pri spolupráci s vašou spoločnosťou a ponúkneme komplexné služby.

Povedali o nás...

zdravotný dohľad
pracovná zdravotná služba
bezpečnosť pri práci
bezpečnosť práce
ochrana pred požiarmi

bezpečnostný technik
autorizovaný bezpečnostný technik
technik požiarnej ochrany
školenie BOZP
školenie PO

bezpečnostný projekt
bezpečnostná dokumentácia
ochrana osobných údajov
PZS
OOU

BOZP
BTS
OOP
PO